021-88930464-5    تهران، خیابان مطهری، میرزای شیرازی جنوبی، کوچه شهید عزیزالهی، پلاک 7، طبقه سوم، واحد 2   info@paydarpaye.com   @paydarpaye

طرح های خانه چوبی

Log House(دیوارهای باربر )

Log House(دیوارهای باربر )

Wooden House Glass Wall (دیواره های شیت بندی شده )

Wooden House Glass Wall (دیواره های شیت بندی شده )