آلاچیق

آلاچیق فضایی است نیمه باز که عموماً عملکردی استراحتی-تفریحی در فضای باز دارد، از آنجایی که درمحوطه ها، باغچه ها و... به فضایی زیبا و شاعرانه با طراحی منحصربفرد برای استراحت، گفتگو و سکون نیاز داریم عموماً وجود سقف باعث می شود در عین حفظ دید به محوطه ، سایه ای ایجاد شده و فضایی برای استراحت بوجود آید.

آلاچیق در لغت:

نوعی خیمه یا سایبانی که میان باغ یاصحرا از شاخه های درخت و چوب می سازند .الاجق و آلاچق نیز گویند. در واقع آلاچیق به معنی داشتن مکان و سرپناه و محلی سرپوشیده در یک فضای باز و سرسبز که محل مناسبی برای استراحت و آرامش در این فضا است و می توان گفت برای ارتباط با طبیعت و استفاده از مکان های طبیعی است . برای استفاده از آلاچیق استفاده از مواد و مصالح طبیعی همچون  چوب می تواندارتباط و حس نزدیکی با طبیعت رابرای ما ایجاد کند.

طراحی آلاچیق و ابعاد آن

طراحی آلاچیق بسته به سلیقه افراد و نوع تزیین و مکان های مختلف متفاوت است برخی افراد نماهای چوبی را ترجیح می دهند و سبک قدیمی و سنتی همین جنس یعنی چوب مورد پسند انهاست بعضی دیگر سبک نو را می پسندند.به همین دلیل در طراحی و اجرای ساخت آلاچیق از سلیقه و ایده های ارباب رجوع نیز بهره برده می شود تا بهترین نوع آلاچیق را مناسب به فضای در نظر گرفته شده اجراکرد.

ابعاد آلاچیق 

ابعاد یک آلاچیق نیز به بستگی به دو حالت دارد
مقدار فضای محوطه و مکانی که آلاچیق ساخته می شود.نفرات و تعداد افرادی که به شکل معمول می خواهند از آن بهره ببرند.به طور مثال ساختن آلاچیق بزرگ در یک فضای کوچک زیبایی آن مکان را به هم می زند و شکل نامناسبی به فضای می دهد.

آلاچیق پیش از هر چیز نیاز به یک سازه دارد، برای ساختن آلاچیقی شاعرانه و منحصربفرد پیشنهاد ما سازه تمام چوبی پایدارپایه پارسیان است، که با استفاده از چوب های فرآوری شده ضمن دوام، محافظت در برابر حشرات چوب خارو استحکام، خاصیت کند سوز بودن نیز دارد.

انواع آلاچیق در مدل های کاملاً باز، نیمه باز و محصور با اشکال هندسی دایره ای ، بیضوی ، هشت ضلعی ، ششضلعی، مستطیلی و مربعی شکل در تصاویر قابل مشاهده است.

 

آلاچیق تماماً محصور پایدارپایه پارسیان